Polityka prywatności Todoist

Effective Date: May 15th, 2018

Gromadzenie informacji i ich wykorzystanie

Rejestrując się w Todoist, prosimy Ciebie o takie informacje, jak imię i adres e-mailowy. Użytkownicy Todoist Premium podają także e-mail dla PayPal i numer telefonu komórkowego. Twoje dane są wykorzystywane tylko do korzystania z naszej aplikacji i nie będą ujawniane innym.

Todoist gromadzi adresy e-mailowe osób, które komunikują się z nami przez e-mail, a także informacje przesłane dobrowolnie poprzez, na przykład, rejestrację na stronie lub uczestnictwo w ankietach. Zapisujemy również anonimowe dane zbiorcze odnośnie sposobu wykorzystywania aplikacji. Informacje zebrane w ten sposób nie pozwalają na identyfikację konkretnego użytkownika. Wykorzystujemy je do ulepszania Todoist i jakości naszych usług i tylko w tym celu je gromadzimy.

Twoje dane

Todoist korzysta z usług podmiotów zewnętrznych - dostawców sprzętu, oprogramowania, usług sieciowych i przechowywania danych oraz innych technologii, które są niezbędne dla funkcjonowania Todoist. Todoist jest właścicielem kodu, baz danych, a także wszelkich praw do aplikacji Todoist, jednak jako jej użytkownik zachowujesz wszelkie prawa do swoich danych. Bez Twojej zgody nie będziemy ich nigdy udostępniać ani sprzedawać podmiotom zewnętrznym. Dane Todoist przetwarzane są na terenie Stanów Zjednoczonych. Wszystkie podmioty uczestniczące w tym procesie spełniają warunki RODO i zapewniają środki bezpieczeństwa przewidziane dla podmiotów spoza obszaru UE.

Ciasteczka

Używamy ciasteczek, aby przechowywać preferencje odwiedzających, dostosować zawartość witryny wedle rodzaju ich przeglądarki i innych informacji, które użytkownicy wysyłają.

Serwery reklamowe

Nie współpracujemy ani nie nawiązaliśmy specjalnych relacji z żadnymi firmami dysponującymi serwerami reklamowymi.

Bezpieczeństwo

Wszelkie dane i informacje przesyłane przez naszą usługę są zabezpieczone protokołem SSL.

Zmiany

Jeśli w przyszłości nasze praktyki odnośnie informacji zostaną zmienione, poinformujemy Ciebie o tych zmianach na naszej stronie internetowej. Zmiany w praktyce będą dotyczyć tylko danych zgromadzonych od ogłoszenia tychże zmian. Jeśli chcesz wiedzieć, jak Twoje informacje są wykorzystywane, powinieneś regularnie sprawdzać naszą stronę internetową.

Jeżeli uznasz, że nasza strona nie przestrzega przedstawionej polityki wykorzystywania informacji, prosimy o kontakt pod adresem https://support.todoist.com.